A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

upozornění k odstranění a okleštění stromoví

                 UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ

 

ve smyslu ust.§ 25 odst.3 písm.g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění

stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení

distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce,a.s.

ZÁSAH proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.

Zásah proveďte tak,aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost

větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:

-u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV( 400/230 V) AC:

 u stromů a jiných porostů,u kterých se předpokládá výstup osob,musí být zachována

 nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového

 vedení 1,5 m

 u stromů a jiných porostů,u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována

 nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izol. a kabel. vedení 1,5 m

- u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně:

 u stromů a jiných porostů,na které lze vylézt,musí být zachována nejmenší vzdálenost

 větví od holých vodičů 3,5 m, od izol. vedení 2,5m od kabel. vedení 1,5 m

 u stromů a jiných porostů,na které nelze vylézt,musí být zachována nej.vzdálenost

 větví od holých vodičů a izol. a kabel. vedení 1,6 m

- u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV AC včetně:

 u stromů a jiných porostů,na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost

 větví od holých vodičů a izol. a kabel. vedení 4,5 m

 u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt,musí být zachována nejm.vzdálenost

 větví od holých vodičů a izol. a kabel. vedení 3 m

 

Vyvěšeno: 11. 9. 2015

Datum sejmutí: 16. 11. 2015

Zodpovídá: Pavel Šojsl

Zpět