A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

rozhodnutí,veřejnoprávní smlouva s městem Všeruby

                                                 ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad

(dále"krajský úřad"),jako věcně příslušný orgán dle § 63 odst.1 zákona č.128/2000Sb.,o obcích(obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů( dále jen

"zákon o obcích"), a jako místně příslušný orgán dle § 11 odst. 1 písm. e) zákona

č.500/2004Sb.,správní řád,ve znění pozdějších předpisů(dále jen "správní řád"),

a v souladu s § 160 odst.5 správního řádu,vydává ve správním řízení ve věci žádosti

o udělení souhlasu s uzavřením dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám na výkon

přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků v rozsahu zákona č.200/1990Sb.,

o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů,mezi městem Všeruby a obcí

Ostrov u Bezdružic toto rozhodnutí:

Krajský úřad uděluje souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě

na výkon přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků v rozsahu zákona

č. 200/1990Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, mezi

městem Všeruby,Všeruby 2, 330 16 Všeruby u Plzně, a obcí Ostrov u

Bezdružic,Ostrov u Bezdružic 5,330 38 Úněšov

                                               Odůvodnění

-v částce č. 2/2011 byla dne 24.3.2011 pod č. 75/VS/2011 publikována veřejnoprávní smlouva mezi městem Všeruby a obcí Ostrov u Bezdružic.

Dne 16.10.2014 krajský úřad obdržel žádost o udělení souhlasu s uzavřením

dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě.Uvedený dodatek se týká

změny doby trvání smlouvy, a to do31.12.2016

 

Vyvěšeno: 13. 1. 2015

Datum sejmutí: 29. 1. 2015

Zodpovídá: Pavel Šojsl

Zpět