A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

odborné sociální poradenství

                                  MÚ Všeruby,sociální odbor

-rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení

 nebo dávky soc.péče a dohlíží na plnění povinností zvláštním příjemcem

-pracuje s osobami soc.vyloučenými nebo ohroženými soc. vyloučením

-poskytuje a zprostředkovává neodkladné pomoci osobám v riziku ohrožení

-posuzuje zabezpečení soc.potřeb občanům

-zajišťuje pomoc občanům se zdravotním postižením

-zajišťuje komplexní poradenství v soc. oblasti

-mapuje potřeby občanů,depistáže

na sociální odbor se můžete obrátit s jakýmkoli dotazem,můžete hlásit

jakoukoli soc. situaci,kterou je vhodné prošetřit.

sociální odbor vám může pomoci například:

při vyřizování soc. dávek,s vypisováním formulářů pro soc. dávky, zajistí spolupráci

s orgánem soc.právní ochrany dětí, s vyhledáním ubytovny,zajištění oblečení

a pod., s předáním kontaktů při řešení stanovení výživného či rozvodu, pomoc

při zajištění pečovatelské služby.

kontakt na sociální pracovnici:

Mgr. Anna Hůrková

tel: 377 915 480

E-mail. anna.hurkova@vseruby.cz

 

Vyvěšeno: 25. 3. 2013

Datum sejmutí: 30. 11. 2013

Zodpovídá: Pavel Šojsl

Zpět