A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

náhradní rodičovská péče

Všechny děti nemohou mít to štěstí,aby vyrůstaly v rodině

Máte ještě dost sil a lásky,které byste chtěli někomu poskytnout?

Máte dost velké srdce,abyste takovému dítěti dokázali pomoci?

Podáme Vám informace o náhradní rodinné péči:

pěstounská péče

je státem podporovaná péče o dítě.Rozlišujeme pěstounskou péči

a)dlouhodobou-klasickou,do zletilosti dítěte a

b)pěstounskou péči na přechodnou dobu,která k jednomu dítěti může trvat

maximálně jeden rok.

Pěstoun není zákonným zástupcem dítěte,nemá k němu vyživovací povinnost,

vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů,má právo zastupovat dítě a

spravovat jeho záležitosti v běžných věcech.Stát zajišťuje hmotné zabezpečení

dítěte a přiměřenou odměnu těm,kdo o dítě pečují.Mnoho dětí svěřených do

pěstounské péče udržuje kontakt se svými biologickými rodiči.

osvojení

osvojení neboli adopce je podle nového občanského zákoníku formou rodičovství,

při kterém je cizí dítě přijímáno za vlastní.Mezi osvojiteli a osvojeným dítětem

vzniká stejný příbuzenský vztah,jako mezi rodiči a dětmi.Příbuzenské vztahy

mezi dítětem a původní biologickou rodinou zanikají.Osvojitelé jsou zapsáni v

rodném listu dítěte jako jeho rodiče a dítě má jejichj méno.

Kontakty:

PhDr. Ivana Vodrážková: 377 168 042

Mgr. Anna Mudrová: 377 168 046

Městský úřad Nýřany,prac. Plzeň,Americká 39, 344 66  Plzeň

Vyvěšeno: 27. 3. 2014

Datum sejmutí: 31. 5. 2014

Zodpovídá: Pavel Šojsl

Zpět