A picture
A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Nová výzva kotlíkových dotací

Typ: ostatní
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 965/17 ze dne 21. 8. 2017 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".

 

Publikováno z Plzeňský kraj  http://www.plzensky-kraj.cz  – výtah z textů

Nová výzva kotlíkových dotací

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 965/17 ze dne 21. 8. 2017 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".

Žádosti budou přijímány elektronicky na krajském úřadu od 30. 10. 2017, 8:00 hod do 31. 1. 2018, 14:00 hod nebo do vyčerpání alokace určené pro danou výzvu. Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě. Pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" tvoří přílohu č. 1. Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Finanční alokace pro tuto výzvu je celkem 223 880 000 Kč. Po uzavření dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" bude bezprostředně poté otevřen "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" (dále jen "zásobník") a to do vyčerpání alokace 15 000 000 Kč. Žadatelé budou postupovat dle pravidel dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II". Žádosti v zásobníku budou využity v případě vyřazení žádostí nesplňujících podmínky vyhlášeného dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II". 

Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním.

Jakým zdrojem ho lze nahradit:

  • tepelné čerpadlo,
  • kotel pouze na biomasu,
  • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný),
  • plynový kondenzační kotel.

Využijte dotaci až 127.500 Kč na pořízení nového zdroje vytápění a zlepšete životní prostředí v našem kraji.

Kontaktní osoby mj. :

Mgr. Lenka Platzová
               e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 485
Jana Soukupová
               e-mail: jana.soukupova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768
Mgr. Martina Beránková
               e-mail: martina.berankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 620
Zuzana Chalupná
               e-mail: zuzana.chalupna@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 774

   


Vytvořeno: 24. 10. 2017
Poslední aktualizace: 29. 10. 2017 23:03
Autor: Pavel Šojsl